NZOZ Focus Białystok neurologia dziecięca
Strona główna
NZOZ Specjalistyczny Ośrodek Diagnostyki i Terapii FOCUS
Poradnia Neurologii Dziecięcej 
Pracownia EEG 
Kierownik dr n.med. Marzanna Wołk

Umowa z NFZ
15-294 Białystok
Ul. Szpitalna 39 lok. 4
Tel. 85 874 43 34


 
Strona główna